Priemerný zárobok na Slovensku (porovnanie, zvysenie oproti minulosti atd.)

Priemerná nominálna mesačná mzda sa v 3. štvrťroku 2016 oproti 3. štvrťroku 2015 zvýšila o 3,3 % a dosiahla 889 eur. Reálna mzda sa medziročne zvýšila o 4 % a to aj vďaka poklesu spotrebiteľských cien.

Najvyššia priemerná mesačná mzda bola v odvetví informácie a komunikácia (1672 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1563 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1517 eur). Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (593 eur), ostatných činnostiach (622 eur) a v stavebníctve (655 eur).

Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2015 s najvyšším prírastkom o 6,2 % v Trnavskom kraji. Najviac zarábali zamestnanci v Bratislavskom kraji (1116 eur). V ostatných krajoch sa výška mzdy pohybovala od 689 eur v Prešovskom kraji do 834 eur v Trnavskom kraji.

V 1. až 3. štvrťroku 2016 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 886 eur. Medziročne sa zvýšila o 3,1 %, reálna mzda vzrástla o 3,7 %. Rast nominálnej mzdy bol o 0,6 percentuálneho bodu rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka.

Priemerná mesačná mzda v roku 2015

V prvom štvrťroku bola 839 EUR, potom stúpla v druhom na 877 EUR. V treťom štvrťroku došlo k miernemu poklesu na 861 EUR. Naopak však v poslednom kvartály roku 2015 tak ako aj minulý rok opäť prekonala hranicu 900 EUR a dosiahla výšku až 95ž EUR.

Priemerná mesačná mzda v roku 2014

V prvom štvrťroku bola 821 EUR, potom stúpla v druhom na 857 EUR. V treťom štvrťroku došlo k miernemu poklesu na 837 EUR. Naopak však v poslednom kvartály roku 2014 došlo k výraznému zvýšeniu až na 918 EUR.

Priemerná mesačná mzda v roku 2013

V prvom štvrťroku bola 789 EUR, v druhom stúpla na 818 EUR. V treťom štvrťroku došlo k miernemu poklesu na 803 EUR. V závere roka sa zvýšila na 887 EUR.

Priemerná mesačná mzda v roku 2012

V prvom štvrťroku bola 770 EUR, v druhom stúpla na 793 EUR. V treťom štvrťroku došlo k miernemu poklesu na 784 EUR. V závere roka sa zvýšila na 875 EUR.

Priemerná mesačná mzda v roku 2011

V prvom štvrťroku bola 746 EUR, v druhom stúpla na 781 EUR. V treťom štvrťroku došlo k miernemu poklesu na 769 EUR. V závere roka sa zvýšila na 848 EUR.